rubriky.gif (4754 bytes)

      

Vyroste na Václaváku věž?

19.11.1997

Na nedávné výstavě Prahy 1 vyvolala velkou odezvu mezi Pražany dostavba tzv. myší díry v dolní části Václavského náměstí (vedle Špalíčku a nyní rekonstruovaného objektu Astra). Na zastavění této parcely existují tři varianty.

První řešení počítá se zástavbou, která klade důraz především na eleganci fasády. Druhá varianta chce vklínit mezi objekt Astry a novostavbou ještě velmi úzkou budovu, v níž by bylo umístěno sociální vybavení nového objektu. Tato řešení nepočítají s výškovým přesahem novostavby. Třetí návrh vzbudil u široké veřejnosti asi největší a nepříliš souhlasnou reakci. Projektantský ateliér zde totiž navrhuje věž, která by zdaleka přečnívala veškeré budovy na pravé straně Václavského náměstí a převyšovala by i protilehlou věž paláce Koruna. Tato varianta zatím získala největší podporu komise územního rozvoje MČ Prahy 1, která však požaduje její - především výškovou - úpravu. "Volný prostor mezi Špalíčkem a Astrou je soukromou stavební parcelou. Dům už tady kdysi stál, ale byl zbourán při výstavbě metra. Už tehdy se však počítalo s tím, že se pozemek někdy opět zastaví", řekla vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 1 Jaromíra Eismannová. Ředitel Pražského ústavu památkové péče Pavel Pirkl k tomu dodává: "V oblasti Můstku bych podpořil budovu, kde bude drobná věž součástí, ale rozhodně nesouhlasím s výstavbou rozsáhlejšího výškového objektu."

Monika Henclová

Z denního tisku dne 19.11.1997


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav