rubriky.gif (4754 bytes)

      

První trhy na Václavském náměstí

1362

V roce 1362 se na Koňském tržišti začali konat první výroční trhy, obchodovalo se zde nejen s koňmi, ale i se zbraněmi, látkami a také s obilím. Hospodyně sem chodily nakupovat chleba a zeleninu, prodávalo se tu zboží pasířů a sedlářů. Po celé délce tržiště byly roztroušeny tři kašny. K nim se ze vzdálenějšího i blízského okolí chodívalo s putnami pro vodu. Přesto však společenské a obchodní centrum pražských měst zůstalo na Starém Městě. Nové Město žilo v jeho stínu po celá čtyři století. Teprve v polovině století osmnáctého se život přesouvá sem. A je to právě Koňský trh, který tento přesun zasáhl nejvíce. Začínají tu vyrůstat šlechtické paláce i honosné měšťanské domy. Budoucí Václavské náměstí se pomalu ale jistě stává nejživějším náměstím Prahy, tak jak je známe do dnes.

Koncem 18. a 19. století vždy v úterý a sobotu se na tržišti odbývaly trhy. V horní části se prodávaly již od časných ranních hodin zemědělské plodiny a kolem 10. hodiny se v dolní části otevíral trh, na němž se prodával chleba, zelenina i ovoce. Odpoledne pak začínala na chodnících u domů promenáda pražské smetánky. Trhy se ukončily v r. 1877. Vodičkova ulice toto náměstí spojovala s dalším novoměstským tržištěm - Dobytčím trhem, Jindřišská ulice vedla na Senný trh.


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav