rubriky.gif (4754 bytes)

      

Národní muzeum

1885

V roce 1885 se začalo s budováním významného architektonického a také symbolického díla pro celý národ, Národního muzea. Stojí v místech bývalé Koňské brány nebo také brány sv.Prokopa, která byla součástí opevnění Nového Města. Exponáty pro budoucí muzejní sbírky byly uchovány na mnoha různých místech: v refektáři kláštera u sv.Jakuba, v bytech několika příznivců, teprve v roce 1846 byl zakoupen Nostický palác Na příkopě a tam byly sbírky až do vybudování dnešního muzea v roce 1890. Hlavními iniciátory už na počátku 19.století byli šlechtici a vlastenci hrabě Kašpar ze Šternberka, hrabě František Kolowrat Libštejnský a hrabě František Klebelsberk. K nim se připojili další naši velikáni jako František Palacký, Josef Jungmann, Pavel Josef Šafařík, Jan Svatopluk Presl a jiní. Stavba budovy byla realizována podle návrhu stavitele Josefa Schulce, který zvítězil v zadané soutěži. Je ve slohu české novorenesance a základem je dlouhý obdélníkový blok se zpevněnými nárožími a silně zvýrazněnou střední částí, vyvrcholenou kupolí Pantheonu, síni věnované památce významných osobností.

Národní muzeum tak dostalo nejen nové prostory, ale i místo, které lze označit za jednu z nejlépe položených lokalit ve městě. V muzeu nejsou jen památky naší kultury, je to i vědecké pracoviště, které má spojení s ostatním odborným světem. Ve sloupové hale jsou bronzové plastiky českých knížat a panovníků (Libuše, Přemysla, Václava a Přemysla Otakara II.) a na muzejním schodišti jsou díla sochaře L.Schwanthalera, poprsí mužů, kteří se zasloužili o muzeum, jsou od A.Poppa a B.Schnircha, medailony českých králů od A.Poppa. Nástěnné obrazy českých hradů pocházejí od J.Mařáka a B.Dvořáka. V Národním muzeu jsou kromě příležitostných výstav přístupné stálé expozice mineralogie, zoologie, paleontologie, expozice historické, pravěkých dějin českého území, dějin peněz, dějin 19. a 20.stol. a expozice numismatická.


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav