rubriky.gif (4754 bytes)

      

Založení Nového Města pražského

08.04.1348

8. dubna 1348 založil Karel IV Nové Město pražské, nechal v něm vyprojektovat tři velká tržiště: Koňský trh - dnešní Václavské náměstí, Dobytčí trh - dnešní Karlovo náměstí a Senný trh - dnešní Senovážné náměstí. Ve spodní části začíná Svatohavelskou bránou a končí bránou Koňskou, jejíž název je shodný s názvem celého prostranství. V této době se zde prodávali koně, proto Koňský trh i Koňská brána. Náměstí je dlouhé asi 750m a široké 60m. O tom, proč tak vypadá existuje řada domněnek. Jadna například hledá příčiny ve sběratelské vášni Karla IV. Chtěl prý postavit tři typy náměstí obvyklé v jeho době. Koňský trh má reprezentovat způsob výstavby měst běžný v Bavorsku. Jindy je důvod yvláštního tvaru náměstí přičítán obranným důvodům - Karel IV. prostě protáhl širokou komunikaci mezi staroměstským a novoměstským opevněním. Další hypotézy zase vycházejí ze středověkých receptů výstavby měst, obracejících se ke starověku, z křesťanské symboliky či středověkého mysticismu.

Ať je tomu jakkoli, byla jeho měřená plocha do několika let obroubena domy a dílnami po obou stranách. Možná už na Květnou neděli - 21. března roku 1351, kdy tudy procházel průvod knížat, panstva a duchovenstva, aby lidu ukázal právě přivezené "svátosti a klenoty říšské" - insignie císařské svrchovanosti Karla IV. - zlatou korunu Karla Velikého, dvě zlatá říšská jablka, pozlacené stříbrné žezlo, císařské prsteny, ostruhy, červený plášť se dvěma lvy vyšitými zlatem a ostatní císařská roucha.

Podle privilégia, které vydal Karel IV. osmého března 1348 spolu se zakládací listinou svého Nového Města, se sem měli stěhovat především všichni, kteří kladivem kovy pracují, kováři, sladovny a pivovary. Tito řemeslníci si také stavěli domy podél Koňského trhu. Zvláště na západní straně to byly jednoduché stavby y opuky, s průčelím pět až šest metrů širokým. Na východní, slunečné straně náměstí se však už za panování Václava IV. objevují výstavné a nákladné kupecké domy.


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav