rubriky.gif (4754 bytes)

      

Divadlo Bouda

1786

V roce 1786 je ve spodní části Václavského náměstí, kde dříve stávaly novoměstské kotce, vystavěno dřevěné divadlo - Bouda. Postavili ho zde čeští vlastenci a postupně se sem přesouval společenský a kulturní život města. Václavské náměstí, tehdy ještě stále Koňský trh, se stalo vyhledávaným místem i pro ty, kteří si chtějí ve středu města postavit honosné sídlo. V těchto letech bylo také rovněž celé náměstí vydlážděno. Toto první vlastenecké dřevěné divadlo zde působilo několik let a mělo velký význam pro český život v Praze a pro vývoj národního obrození.


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav