rubriky.gif (4754 bytes)

      

Dálnici uklidí do sklepa

05.06.1990

Nápad za miliardu mají tři architekti z Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb, kteří získali první cenu v soutěži vypsané tímto státním podnikem na téma "zklidnění prostoru před Národním muzeem". Pražský primátor Jaroslav Kořán si včera povzdechl: "Bude to sice dost drahé, ale jinak to nejde, protože každé provizórium nebo polovičaté řešení se časem prodraží mnohonásobně." Jeden z autorů vítězné studie, ing. arch. Jiří Trnka, nám vysvětlil její princip: "Čtyřproudovou komunikaci, která vede přes Václavské náměstí, odkloníme do patrového tunelu za muzeem a Smetanovým divadlem - to by měla být první etapa. Od muzea po Nuselský most by pak magistrála vedla v mělkém tunelu pod blokem domů mezi ulicemi Sokolskou a Legerovou. Strop tunelu bude tvořit dvůr mezi domy, sklepy, které budou stát v cestě se zruší." Do roku 1995, kdy bude otevřen Strahovský tunel a severojižní magistrále bude odlehčeno, tedy do doby pravděpodobného zahájení stavby, zbývá čtyři a půl roku. První etapa by měla být hotova v roce 1998. Projektový ústav připravuje besedy, na kterých veřejnost s chystanou stavbou a jejími dalšími variantami odborníci seznámí. "My budeme tlačit na státní expertízu, aby pracovala rychle, záměr architektů a urbanistů projednáme v radě a plénu Národního výboru hlavního města Prahy, podobně, jako jsme to udělali v případě rozhodování o další výstavbě metra," dodal Jaroslav Kořán.

(sob)

Z denního tisku dne 5.6.1990


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav