rubriky.gif (4754 bytes)

      

Naši svatí Václavové

07.11.1991

NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ stojí jako symbol boje za samostatnost a vznik první republiky, boje proti fašismu a za novou republiku po osvobození, jakož i symbol listopadové revoluce 1989, pomník sv. Václava od sochaře J. V. Myslbeka. Tvůrce začal pracovat na soše a sousoší od roku 1889 a k osazení plastik došlo v letech 1912 až 1924. Architekt Alois Dryák vytvořil podstavec a na ornamentální výzdobě se podílel malíř Celda Klouček. Olemování pomníku sv. Václava na koni doplnily sochy jeho babičky, sv. Ludmily, mnicha sv. Prokopa, biskupa Vojtěcha a nedávno svatořečené Anežky Přemyslovny.

Pomník však má svého předchůdce v díle sochaře Jiřího Bendla, tvůrce mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Stával také na Koňském trhu, ale na jiném místě, při ústí do Jindřišské ulice. V době moru sloužil jako oltář, v revolučním roce 1848 se zde sešli čeští poslanci ke slavnostní mši. Byly tu i srážky s policií o svatodušních svátcích v roce 1848, kdy lidé odcházeli ze svatováclavské mše. Roku 1879 dostaly nejspíše magistrát nebo zemské místodržitelství nápad, aby tu byly vysázeny stromy a pomník musel ustoupit. Tehdy byl s pomocí vyšehradského probošta umístěn ve vyšehradském parku. A místo něho - ale poněkud výš, naproti Národnímu muzeu - byl pak postaven jeho dnešní následovník.

(mfi)

Z denního tisku dne 7.11.1991


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav