rubriky.gif (4754 bytes)

      

Nová socha sv. Václava

1879

V roce 1879 byla barokní jezdecká socha sv. Václava přenesena na Vyšehrad. V soutěži na novou sochu sv. Václava, která měla původně stát na muzejní rampě, zvítězil návrh Josefa Václava Myslbeka. Myslbek spolu s architektem Aloisem Dryákem spojil svatováclavský jezdecký pomník s plastikami dalších českých patronů sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha a sv. Ivana. Místo sv. Ivana byla později zařazena mezi čtyři patrony české země blahoslavená Anežka (sv. Anežka).Nynější podoba pomníku je z let 1899 až 1902. Nedokončený pomník byl odhalen v srpnu 1913. Svatého Vojtěcha modeloval J.V.Myslbek až do roku 1916. Myslbekovo sousoší na Václavském náměstí se stalo symbolem české státnosti.


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav