rubriky.gif (4754 bytes)

      

Metrem 20 kilometrů

18.09.1980

V posledních dvou měsících letošního roku dojde v hlavním městě k závažnému dopravnímu zvratu. Jak jsme vás už informovali, bude k 7. listopadu dán do provozu druhý úsek trasy C pražského metra a 19. prosince začne veřejnost využívat i trasu II A, čímž bude beze zbytku splněn úkol 15. sjezdu KSČ dát do konce roku 1980 do provozu celkem 20 km metra.

Na trase II C v současné době pokračuje zkušební provoz, na trase II A má být zahájem 20. října. Jedním ze zbývajících úkolů je včasné dokončení úprav okolí všech sedmi nových stanic. V souvislosti se zahájením provozu na trase II C budou uskutečněny četné změny 18-ti autobusových linek a uvolní se 45 autobusů, které budou okamžitě převedeny na Jihozápadní a Severní Město. Po otevření trasy II A bude pozměněn provoz 16-ti autobusových a 5-ti tramvajových linek. Největší změna bude na Václavském náměstí. Krátce před 19. prosincem tudy projede v podélném směru poslední tramvaj. Po Vinohradské třídě tramvaje pojedou i nadále, avšak budou zatáčet do Škrétovy ulice a nebudou už křižovat magistrálu.

Proto je třeba udělat některé úpravy. Dopravní podnik je spojí s celkovou rekonstrukcí kolejiště na Vinohradské, Která začne už 24. září a skončí 19. prosince. Stavba obou nových úseků metra začala v roce 1975. Celková délka tunelů je 8 km. Po dokončení díla pojedou cestující z Karlína do Jižního Města 22 minut a z Dejvic na stanici Želivského 14,5 minuty.

A nakonec ještě jedna zajímavost: Víte, jak roste s rozšiřováním metra potřeba pracovních sil k jeho provozu? Na každý kilometr o 150 až 180 lidí.

(kva)

Z denního tisku dne 18.9.1980


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav