rubriky.gif (4754 bytes)

      

Socha sv. Václava coby symbol samostatnosti československa

1918

Okamžik těsně po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 je svatováclavská socha intezivně vnímána jako symbol suverenity Čechů a Slováků. To k ní zbožně vzhlíželi nejen politici prvorepublikové masarykovské vlády. Národní sebevědomí si tímto pohledem utužoval třeba malíř a spisovatel Matěj Kuděj, velký přítel Jaroslava Haška. Když tak spolu vandrovali světem, neboť ve dvou se to lépe táhne, malíř Kuděj si občas do svého skicáku sochu namaloval. Prý nikoliv ze stezku po domově, ale údajně měl koně rád a Myslbekovi jeho dílo upřímně záviděl. Dlužno podotknout, že Jaroslav Hašek svému uměleckému parťákovi zavdal jen pramálo příčin ke steskům, neboť milovníci dobrého truňku mají i jiné starosti, k čemuž se Matěj Kuděj ve své vzpomínkové knize přiznal. Kyvadlo času však neúprosně odměřovalo další vývoj událostí a březnová anexe Československa hitlerovským Německem měla své defilé i na Václavském náměstí. Přímo ideální místo pro demonstraci válečné mašinérie, která zakrátko zachvátila celou Evropu. Však taky pohlaváři třetí říše urychleně do Prahy vyslali Alfreda Rosenberga, bledého novináře s čárkou rtů. Nemohli si vybrat lépe - tento vyžilý bývalý student architektury byl zároveň velkým propagátorem celosvětového tažení hitlerovských hord. Jeho příznivec ministr propagandy Josef Goebbels o něm rád prohlašoval, že jen tento nemravný filozof může podat světu ty nejlepší informace z obsazené Prahy.

Tedy i Rosenberg se podivoval nad svatováclavskou sochou spolu s prvním českým protektorem von Neurathem. A nezůstali jen u prvního obdivu - v době řešení židovské otázky na území protektorátu si Rosenberg dal konspirativní dostaveníčko s berlínským nacistou Juliem Streicherem, specialistou na židovské pogromy. Kde jinde než na Václavském náměstí...

Petr Štrompf

Z denního tisku dne 6.6.1998


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav