rubriky.gif (4754 bytes)

      

Zásahy do vzhledu Koňského trhu

1648

Po husitské revoluci až do třicetileté války žije Nové Město i jeho Koňský trh poklidným vývojem. První hrubý zásah přišel až na podzim roku 1648 při obléhání Švédy, kteří pobořili karlovské opevnění. V roce 1853 je Pražané začali obnovovat v barokním slohu, který se vyznačoval tehdy obvyklou bastionovou frontou. Také válečné akce na počátku sedmileté války se podepsaly na novoměstských hradbách a na Novém Městě. Zvlášť při obležení Prahy od 7. května do 19. června 1757, kdy bylo bombardováním zasaženo okolí Příkopů u Václavského náměstí. To už však bylo v době, kdy císařovna Marie Terezie zrušila Prahu jako pevnost. Na hradbách vznikly promenády, byly tam založeny plantáže morušovníků (asi 25 tisíc stromů), stará Koňská brána byla zbořena a na jejím místě, podle projektu švýcarského architekta Pietra Nobileho, vyrostla v letech 1831 - 1832 brána nová. Byla v neoklasicistním slohu, stejně jako nové domy kolem náměstí.

Devatenácté století přineslo do organismu Nového Města další zásahy. V roce 1874 se začínají bořit hradby a brány u dnešního nádraží Praha-střed a na Těšnově. Krátce nato se krumpáče zakusují i do Koňské brány. Náměstí tak dostává velkoměstský vzhled.

Z denního tisku dne 2.11.1988


- Firmy - Rubriky - Akce - Historie - Úřady - Mapa - Reklama -
Copyright (c) 2000 Václavák.CZ, spol. s r.o.

- -

Sv. Václav